Destination Gotland förlorade miljontvist

Visby/Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto:Roger Carlsson

Destination Gotland har gått förlorande ur en strid med statliga Trafikverket.

Enligt en dom i Svea hovrätt får inte rederiet de 20 miljoner kronor som man hade begärt i skadestånd för ett påstått avtalsbrott för Gotlandstrafiken.

Tvisten har handlat om övergångsperioden mellan de fleråriga avtalen om trafiken mellan Oskarshamn och Visby. Rederiet ansåg att de skulle få mer i ersättning och stämde staten för att få ersättning med ränta.

Efter ett möte hävdade rederiet att Trafikverket gick med på kravet om ersättning, vilket Trafikverket avvisade. Man menade att några löften aldrig hade getts och att de som deltog inte hade rätt att lova något.

Svea hovrätt avvisar nu kravet på skadestånd och enligt domen ska Destination Gotland även betala statens rättegångskostnader på 126 000 kronor.