De får stipendium av nämnd

Oskarshamn Artikeln publicerades

Ett byggföretag som värnar om husen gamla karaktär och en restaurang som arbetar aktivt med hållbar matlagning.

Samhällsbyggnadsnämnden har utsett årets stipendiater. Inom området bygg får TB Rental AB pris för de arbeten som sker vid fastigheten Merkurius i Oskarshamn. I motiveringen hänvisar nämnden till att fastigheten är ett föredöme för hur en äldre fastighet bör restaurerar. Inom området livsmedel går priset till restaurang Fingerkroken. I motiveringen hänvisas till restaurangens satsning på ekologiska råvaror och att man fasar in miljövänliga rengöringsmedel och förbrukningsmaterial.Stipendiaterna kommer hyllas i samband med Nationaldagsfirandet i Stadsparken den 6 juni.