Cannabis växer vilt i Oskarshamn

Oskarshamn Artikeln publicerades

I diket längs Norra vägen växer och frodas växten som är olaglig odla. Av Cannabis sativa, hampa, kan marijuana och hasch framställas.

– Vi får väl ta och röja bort dem. Vi får också kontakta polisen för att få reda på hur vi ska göra oss av med dem, säger kommunens parkingenjör, Anne-Lena Werner om hampaplantorna som växer vilt i diket.
Hon är övertygad om att hampan i det här fallet är så kallad industrihampa. Frön av industrihampa finns i olika fågelfröblandningar.
– Det är säkert fågelfrö som grott, tror Anne-Lena Werner.
Kommunen har fyllt upp i vägkanten med jordmassor från en kompost. Jordmassorna innehöll uppenbarligen en del frön som snabbt började gro. I diket samsas nu både solrosor och hampa med ogräset i slänten.
Industrihampa har odlats i Europa i tusentals år, bland annat för framställning av rep. Hampan kommer ursprungligen från Centralasien och började odlas i Kina för 6 000 år sedan. Men att det gick att framställa droger av hampan upptäcktes i Indien för ungefär 2 000 år sedan.
Industrihampan har mycket låg halt av det ämne som gör att hampan klassas som narkotika, tetrahydrocannabinol, eller THC som det förkortas till. Den hampa som används för att framställa marijuana och hasch har en THC-halt som är minst tio gånger högre, ofta mer.
Trots låg halt av THC krävs det ändå tillstånd av Jordbruksverket för att odla industrihampa i Sverige. THC-halten i industrihampan får inte överstiga 0,2 procent. Det kan jämföras med THC-halten i den hampa som odlas enbart för framställning av narkotika. Den har en THC-halt på allt från två procent till över tio procent.
Både industrihampa och hampan som odlas för drogframställning har samma latinska namn, Cannabis sativa. Att odla hampa är alltså olagligt utan särskilt tillstånd. Däremot är det inte olagligt att inneha hampafrön. Därför kan fortfarande fågelfröblandningar med frön från industrihampa säljas.