Bo Malm får 326 000 kronor i avgångsvederlag

Vänsterpolitikern Bo Malm har träffat en överenskommelse med kommunen och får elva månadslöner, eller motsvarande 326 000 kronor, i avgångsersättning för att inte återgå till sin lärartjänst.

Oskarshamn

De var redan den åttonde juni överenskommelsen träffades som undertecknats av barn- och utbildningsförvaltningschefen Eva Lundin, Bo Malm och personalchefen Eva-Carin Öhlin.
Överenskommelsen innebär formellt att Bo Malm lämnade sin lärartjänst den siste oktober. När han ska börja kvittera ut avgångsersättningen, som han delat upp på 15 utbetalningar, är oklart. Det ska ske först när Bo Malm själv ger besked.
– Men en utbetalning har redan skett av misstag. Den var också på ett felaktigt belopp, säger Bo Malm.
Han ger en lång bakgrund, som vilar på flera ben, till beslutet att göra en överenskommelse med kommunen.
– Jag har arbetat 34 år på Vallhallaskolan och hade, efter tre års total frånvaro för politiken, tänkt återgå till min tjänst under hösten.
Bo Malm är 64 år och säger att han tänkt arbeta till 67 års ålder.
– Jag ville helt enkelt inte sluta som politiker utan lärare. Jag har haft en längtan tillbaka till ungdomarna. Men samtidigt har jag en familjesituation där min hustru Monas handikapp förvärrats. Vid nyåret insåg jag att det skulle bli jobbigt att arbeta tre år till, berättar Bo Malm.
Han tog kontakt med sin facklige företrädare Anders Tideman i Lärarförbundet, som företrätt vid sonderingar och förhandlingar.
– Vid samtal med personalchefen fick jag ett erbjudande. Jag är ju också på väg att lämna uppdraget som förste vice ordförande i socialnämnden och andre vice ordförande i kommunstyrelsen. En process pågår i partiet om efterträdare. Jag ställer ju inte upp i nästa val.
Bo Malm har många gånger kritiserat avgångsvederlag och så kallade fallskärmar och inser att han nu blir ifrågasatt.
– Jag har varit noga med att det här avtalet upprättats helt i enlighet med det regelverk som finns inom kommunen. Jag har också begärt att få det inskrivet i uppgörelsen, betonar Bo Malm.
– Jag hyser en misstänksamhet mot den här typen av uppgörelser.
Bo Malm påpekar att han heller inte haft hälsan med sig och att "det inte är bra att jobba för mycket för mig". Han hade en hjärtinfarkt 2001.
– Efter att jag lämnat politiken och fått ut min avgångsersättning blir jag pensionär. Vi ska försöka göra lite saker tillsammans Mona och jag den tid vi har kvar, säger Bo Malm