Beslut: Flygplatsen läggs ned

Oskarshamn Artikeln publicerades
Oskarshamns flygplats.
Foto: Roger Carlsson
Oskarshamns flygplats.

Protesterna hjälpte inte. Oskarshamns flygplats ska läggas ned helt. Det beslutade kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Inför fullmäktiges sammanträde hade 1075 namnunderskrifter samlats in i protest mot en stängning.

Det krävdes till slut närmare en och en halv timmes debatt innan församlingen var redo för beslut och det blev flera långa replikskiften.

– Jag har varit en stor flygvän och kämpade för flyget fram till dess att slutförvarsfrågan avgjordes, då fanns inte längre ekonomi i verksamheten. Flyget är inte avgörande för Oskarshamns utveckling, sade kommunalrådet Peter Wretlund (S).

Han öppnade också för att föreningar ska kunna få vara kvar på flygplasten i väntan på att det finns annan verksamhet där.

– Vi vill inte jaga bort någon, sade Peter Wretlund.

Mathias J Karlsson (L) var flitig gäst i talarstolen under kvällen.

– Flygplatsen används lite nu men vi vill ha möjlighet att växla upp om det skulle behövas, sade han.

Magnus Larsson (C) valde att ställa kostnaderna för flygplatsen mot kommunens kärnverksamheter och tryckte också på att det bara är 45 minuter till Kalmars väl fungerande flygplats.

Liberalerna hävdade å andra sidan att det skulle vara billigare att behålla flygplatsen och låta föreningarna driva den än att lägga ned och ta kostnaderna för det underhåll som ändå kommer att krävas.

– Här finns en vilja i föreningslivet, det vore dumt att inte ta chansen när det kostar så lite pengar, sade Mathias J Karlsson som menade att det skulle gå att driva flygplatsen för 250 000 kronor om året med föreningarnas hjälp.

Under kvällen fick tekniske chefen Torsten Nilsson svara på frågor från politikerna. Det stod då klart att mellan 30 och 50 plan har landat på flygplasten under året. Dock handlar det varken om ambulans- eller taxiflyg eftersom det kräver personal på plats.

Oppositionen efterlyste också en bättre utredning och tryckte på att det i dag inte finns någon intressent som vill satsa på annan verksamhet på området.

Efter två voteringar hade till slut de definitiva beslutet om en nedläggning av Oskarshamns flygplats klubbats igenom.

Under mötet antogs även Oskarshaman kommuns bostadsförsörjningsprogram.

KD och L föreslog att målet om att kommunen ska ha 30 000 invånare år 2030 justeras till att befolkningen ska vara så stor först år 2040.

Men partierna fick inget gehör för det och programmet antogs.