Återbetalning för repigt och matt golv

Oskarshamn Artikeln publicerades

Ett byggvaruhandelsföretag i Oskarshamn rekommenderas att betala tillbaka 2 000 kronor till en kund. Det är Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som kommit fram till det beslutet.

Kunden hade betalat 8 649 kronor för golvet och en hantverkare hade lagt in det för 10 800 kronor. Kunden ville att bygghandelsföretaget skulle ersätta henne för allt. Golvet, som har 15 års garanti blev både matt och repigt rätt fort.

Företaget har kompenserat kunden med halva beloppet för golvet och menar i sitt svar till ARN att högblanka golv är mindre reptåliga, vilket inte påverkar funktionen på golvet. Eftersom golvet nu också blivit matt anser ARN att kunden ska kompenseras med ytterligare 2 000 kronor. Men de slår också fast att det inte behöver bytas ut.