Ändrade dörr - får ingen ersättning

Oskarshamn Artikeln publicerades

Ett byggvaruföretag i Oskarshamn slipper betala ersättning till en kund som inte är nöjd med en fönsterdörr. Dörren kostade drygt 10 000 kronor och monterades av kundens son.

Men genom att dels en karmskruv har lossnat efter monteringen och att dörrbromsarna, som är en del av konstruktionen, tagits bort menar Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, att det inte är något fel på själva varan. Därför avskriver de kravet.