55-åring döms till dagsböter för fiskebrott

Figeholm Artikeln publicerades

Fem stycken ålbottengarn med stängda flyktvägar beslagtogs av kustbevakningen i december 2016. De hittades i Östersjön utanför Oskarshamn i området Marså-Kråkelund.

Ålbottengarnen tillhörde en 55-årig man från Figeholm vars tillstånd att fiska ål gick ut den 5 oktober 2016 och har därmed brutit mot Fiskeriverkets föreskrift.

Den 55-årige mannen bestrider brott och menar att ålen inte är aktiv i december, men tingsrätten anser att han inte kan fråntas ansvar. 55-åringen döms för brott mot fiskelagen och ska betala dagsböter 30 à 70 kronor. De beslagtagna ålbottengarnen ska även förverkas.