25 reser till Sundsvall

Oskarshamn Artikeln publicerades

Det blir en dryg resa för de cirka 25 inom omsorgerna i Oskarshamn och Högsby kommuner som ska åka till Sundsvall för att studera Skönsmomodellen.

Skönsmomodellen har ökat kvaliteten och kontinuiteten inom deras omsorger, brukaren kan påverka mer och medarbetarnas engagemang har ökat. Samtidigt har verksamheterna varit kostnadseffektiva.

Men resan för de 25, varav tio är politiker, blir tuff. Den startar i Oskarshamn vid åtta på morgonen. Vid sex på kvällen beräknas de vara i Sundsvall. Det blir övernattning på hotell och studiebesök under sju timmar och hemresa kväll och natt. Vid tvåtiden på natten beräknas de vara i Oskarshamn igen.