Artiklar om vattenbrist

Ragnar Hermansson från NCC, platschef för bygget, och Peter Asteberg från Mörbylånga kommun, framför ingången. Det mesta är automatiserat så det krävs ungefär en halvtidstjänst för underhåll och kontroll av vattenverket. Bakom byggnaden finns stora reservoarer för det renade dricksvattnet. Vid ingången finns omklädningsrum, kraven på hygien är stränga då vatten är ett livsmedel.
Foto:
Öland 18 januari

Torkan: ”Extremt viktigt att vattenverket blir färdigt i tid”

Vattenbristen är fortfarande påtaglig i Mörbylånga kommun, som behöver sitt nya vattenverk när sommarens turister...