Artiklar om vårdförbundet

Nu måste regionen ändra sin lönepolitik, ska behovet av hyrpersonal brytas krävs en kraftig lönesatsning på specialutbildad personal som exempelvis barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och chefer. Det kravet lyfter Vårdförbundet inför årets avtalsrörelse.
Foto:
Debatt 21 januari

Vårdförbundet: Det är dags att spräcka löneglastaket

Löneavtalet mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, är uppsagt och nu är vi inne i en...