Artiklar om u. det

Mikael Lindqvist, Kalmar - Det tror jag är bra. Hade det varit så tidigare hade vi ej varit med i EU. Det är bra med nytänk för vissa partier. Hannah Lindqvist, Kalmar - Det blir bra om informationen från partierna görs så att ungdomarna vet vad de röstar på. I dag är det svårt att förstå för många.
Foto:
Kalmar 9 januari

Olika åsikter om sänkt röstålder