Artiklar om mörbylånga

Önskemål om övergångsställen på Brovägen genom Färjestaden är en stor fråga – år efter år – och så även på trygghetsvandringen. ”Vi för dialog med Trafikverket, det är deras väg”, säger planchef Marie-Christine Svensson och hänvisar till det helhetsgrepp som är på gång med detaljplanen för Färjestaden som är på gång.
Foto:
Öland 5 december

Önskemål om övergångsställen på trygghetsvandring

Önskemål om övergångsställen på Brovägen genom Färjestaden är en stor fråga – år efter år – och så...