Artiklar om Mönsterås

I planeringsgruppen ingår Eira Maltesson Petersson, Kerstin Sandsborg, Lena Bradley, Kickie Olsson, Evy Blomqvist och Britt Rollbert. De understryker att träffpunkternas aktiviteter är öppna för alla året runt, man behöver inte vara knuten till ett äldreboende eller ha hemtjänst.
Foto: