Artiklar om mönsterås kommun

Det är en stor fara att vistas i brandskadad skog. De sönderbrända rötterna gör att träden plötsligt kan välta. Alla de här träden stod upp efter att branden hade släckts, men en morgon när Håkan Stensson kom dit hade de vält. Han äger 400 hektar varav 360 är produktiv skogsmark. Det var ungefär 15 hektar som brann i augusti.
Foto:
Mönsterås 16 september

Skog i spillror efter brand

Några veckor senare står han på brandplatsen och ser sig omkring i det ödelagda landskapet. Ungefär 15 hektar av...