Artiklar om ledare

De centrala myndigheterna har genom polisen en samordningsgrupp mot penningtvätt och finansiering av terrorism och har nyligen kommit med sin första samlade riskbedömning och den redovisar att det finns brister och framhåller att några av dessa finns hos offentliga myndigheter, konstaterar skribenten.
Foto:
Ledare 12 september

Alla måste inte ha ett eget aktiebolag

Häromveckan presenterade finansminister Magdalena Andersson förslag för att få bukt med den ekonomiska...