Artiklar om kommunfullmäktige

Ungdomsrådet informerade på fullmäktige i Bäckebo bygdegård, bland annat att de är remissinstans för ungdomsfrågor och i april ordnade ungdomsvecka med fokus på demokrati och jämställdhet. På bilden: Ordförande Viktor Karlsson, William Karlsson, Jonathan Lilja, Jacob Nejdebladh, Klara Blixte och Erik Alriksson.
Foto:
Nybro 21 maj

Därför höjs politikernas arvoden före valet

Höjda arvoden innebär ökade kostnader med 233 500 kronor om året för kommunen. Höjningen gäller från januari...