Artiklar om katarina borgemo

Diakon Katarina Borgemo tycker att det är bra att de olika kyrkorna samarbetar. När den ena är öppen under helgen är den andra stängd. Något härbärge som man tidigare pratat om verkar inte kunna bli verklighet alls längre. Det saknas pengar och dessutom tror Katarina att ett slussboende hade varit bättre där människor kan bo kanske en månad i taget medan de söker jobb och bostad.
Foto:
Kalmar 21 december

Diakon ständigt i hetluften

Katarina Borgemo har arbetat inom kyrkan i många år både som förskolechef och diakoniassistent innan hon beslutade...