Artiklar om Kalmar

Resultat av helikopterflygningarna
Peter Dahlqvist, statsgeolog, presenterade preliminära resultat och svarade på frågor om helikopterundersökningarna, som huvudsakligen finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Foto:

Länskvinna mördad i Kongo
Jessica Rydell och Zaida Catalán vid ett MP-möte i Stockholm 2009.
Foto: