Artiklar om jan herstad

Aktionsgruppen Vindkraftsverkens konsekvenser i Mortorp, här representerade av Jan Herstad, Carina Hermansson, Magdalena Edner och Sven-Gunnar Petersson, är redo för den sista striden. Inom kort ska det avgöras om ett sjunde vindkraftverk få uppföras, ett projekt aktionsgruppen gör allt för att stoppa.
Foto:
Kalmar 15 februari

Aktionsgruppen är redo för strid

– Låt mig säga detta först som sist, vi i aktionsgruppen är inte motståndare till vindkraften som energikälla....