Artiklar om gunnar magnusson

Nu finns många av legendariske stadsarkitekten J Fred Olsons skisser samlade på Kalmars kommunarkiv. Förre stadsarkitekten Gunnar Magnusson, till vänster, och länsmuseets bebyggelseantikvarie Richard Edlund visar några av de intressanta fynden för Gunilla Petri, mångårig Barometernmedarbetare och kännare av J Fred Olsons liv och verk. ***
Foto:
Kalmar 30 maj

Många fynd bland J Fred Olsons skisser

Vi befinner oss på Skeppsbron i Kalmar, närmare bestämt en halvtrappa upp i Kalmar kommunarkiv. I ett litet rum...