Artiklar om fagerhult

Håkan Erlandsson och Henrik Karlsson tycker det är provocerande enkelt för Bergsstaten att ge tillstånd för att leta efter mineraler. När de själva vill göra något på sin mark ställer länsstyrelsen hårda miljökrav. "Det är lite skevt om det är en lag för vissa och en lag för andra", säger Henrik Karlsson.
Foto:
Kalmar 2 februari

Inmutade – brittiskt bolag vill leta guld på deras mark

Bergväggen är mörk av mossa. Slingrande trädstammar bryter sig upp ur klippskrevor och täcks av ett tunt lager...