Artiklar om electra gruppen

Roland Johansson, Nybro Vd för logistikföretaget Börjes i Nybro. Även känd från ishockeyns värld – som spelare och ledare. 1 Det behövs fler kvinnor i näringslivets toppar. Men jag tycker inte man skall stirra sig blind på statistiken. Jämställdheten bör fungera som allt annat, att rätt person med rätt kompetens skall få sin chans till vilket jobb det än är. Det kan säkert vara en föråldrad företagskultur som har styrt detta. Jag tycker mig ändå se en stor förändring i attityder. 2 Den kan säkert hålla på 3-5 år till, men vi är så beroende av vad som händer i övriga världen, så man måste räkna med snabba förändringar i konjunkturcykeln. 3 Nej, inte direkt. Jag tror vi ligger längre fram än undersökningar visar. Det finns ett stort medvetande ute i företagen om detta. Kan kanske också vara så att vi inte prioriterar frågan fullt ut i högkonjunktur? 4 Det hjälper säkert till med en befolkningsökning. Men viktigare är att det skapas förutsättningar för arbetstillfällen i en kommun. Sen måste varje kommun vara på tårna och visa sig attraktiv för att de som arbetar och verkar där även bosätter sig där.
Foto:
Affärsliv 30 mars

”På sikt är kvotering den enda lösningen”

1 Enligt senaste statistiken är bara en av tio vd:ar i storbolagen en kvinna. Hur kan man förbättra den statistiken?...