Artiklar om attefallshus

Det är den slybevuxna tomten till vänster som modulhusen ska sättas upp på. Tre vanliga invändningar är att husen kommer så nära kyrkan, att flyktingarna bor på samma plats, eller att flyktingar är en säkerhetsrisk. Påryd har strax under tusen invånare. Av dem har drygt 50 skrivit till kommunen om husen.
Foto:
Kalmar 23 september

Splittrat Påryd stormkokar

De senaste dagarna har det strömmat in skrivelser om husen till kommunhuset. Ett 50-tal har skrivit på att de är...