Vägverket vill sänka buller vid Ölandsbron

Öland Artikeln publicerades

Miljödomstolen ger länsstyrelsen bakläxa vad det gäller bulleråtgärder vid Möllstorps läge. Vägverket ska nu undersöka förutsättningarna för åtgärder som kan sänka bullret i bostadsområdet.

Ärendet om trafikbullret från Ölandsleden för de boende i Möllstorps läge är en segdragen historia. De boende har länge störts av bullret från Ölandsleden och miljö- och byggnadsnämnden förelade Vägverket att undersöka möjligheterna att bygga en bullerskärm eller kombinationen bullervall och skärm för att sänka bullernivån från trafiken för de boende i området. Vägverket har motsatt sig detta med hänvisning till att de regler som nu gäller endast gäller vid nybyggnation av vägar. Länsstyrelsen gick på Vägverkets linje och upphävde nämndens beslut.
Nu har alltså miljödomstolen upphävt länsstyrelsens beslut och senast den 30 april ska Vägverket redovisa förutsättningarna för olika åtgärder för att få ned bullret och vad de olika alternativen skulle kosta.