”Sverige borde ha visumtvång”

Öland Artikeln publicerades

Från ena månaden till den andra kom 750 asylsökande till Borgholm. Kommunalrådet Lisbeth Lennartsson (C) anser att situationen är ohållbar och vill ha nya asylregler.

– Visst ska vi ta emot och skydda dem som flyr från krig, det är självklart. Men när en del utnyttjar Sveriges frikostiga asylsystem blir situationen ohållbar.
Lisbeth Lennartsson berättar om hur hon sett att flyktingpolitiken fungerar.
– Det kommer ett antal människor som utnyttjar systemet genom att dyka upp i Sverige och söka asyl. De vet att de inte kommer att få asyl och när de bott här en tid, och fått lite pengar, så åker de iväg innan utvisningsbeskedet kommer. Då kan de komma tillbaka nästa år och göra samma sak.
– Och så finns det de som blir lurade att tro att de kommer att kunna starta på nytt i Sverige. Det är oftast väldigt fattiga människor som gjort allt de kunnat för att komma hit. Och blir utvisade.
De här kategorierna asylsökande gör mottagningen av dem som verkligen behöver skydd mycket svårare. Lisbeth Lennartssons lösning är visumtvång.
– Sverige är i stort sett det enda landet i Europa som har så här frikostiga regler. Det håller inte i längden.
Hon känner sig ganska luttrad vid det här laget när det gäller asylfrågor.
– Vi lyftes fram av staten som ett gott exempel på hur vi snabbt och på ett bra sätt ordnade det för de asylsökande. Sedan slog staten, i form av Skolinspektionen, oss i huvudet. Det är självklart en jobbig situation och så här kan det inte se ut från år till år.
Hon ser ingen som helst möjlighet att Borgholms kommun ska hinna fixa till ordinarie skolgång för de barn som vistas på de förläggningar som finns i kommunen.
– Det måste till en liknande förordning som under Balkankriget på 1990-talet. Då räckte det att ordna tre­timmars skoldag. Sedan är det ju självklart att de som får uppehållstillstånd ska in i den vanliga skolan och där har vi redan börjat med integreringen.
I slutet av förra veckan var 150 av de 750 platserna tomma. Hur det blir i morgon vet Lisbeth Lennartsson inte.
– Det är det som gör det så svårt att planera.
Det är inte bara skolfrågan som är svår i en sådan här situation.
– Barnen har rätt till fri tandvård och de vuxna till akut vård, så en extra tandläkare har anställts på folktandvården. Tider bokas, men så kommer ingen, för familjen kanske redan har åkt hem.
I dag har ett 140-tal asylsökande, främst familjer från Syrien, fått tillfälligt uppehållstillstånd. Och det ställer till med nya organisatoriska problem.
– De ska kommunplaceras och introduceras. Men det finns inte tillräckligt med kommunplatser, så de blir kvar på förläggningarna där de egentligen inte ska bo. Och när det gäller integrationen i samhället blir det ju väldigt svårt för oss, eftersom vi inte vet om de stannar tre veckor eller tre månader eller för alltid.
Borgholm har ett avtal att ta emot 25 invandrare per år som fått uppehållstillstånd.
– Vi kan inte ta fler. Vi har inte bostäder helt enkelt.
– Det behövs mer solidaritet både i Europa och i Sverige. Fler länder måste ta ansvar, och fler kommuner i Sverige måste hjälpa till. Så är det bara.