Partierna svarar om näringsliv och kultur

Mörbylånga Artikeln publicerades

I sista delen av vår utfrågning av de lokala fullmäktigepartierna i Mörbylånga svarar de bland annat på vilken som är den viktigaste frågan för näringslivet och kulturlivet i kommunen.

1. Hur ser ert parti på frågan om att erbjuda heltidstjänst till alla kommunanställda?

2. Vilken är den viktigaste miljöfrågan för Mörbylånga?

3. Vilken är den viktigaste kulturfrågan i Mörbylånga?

4. Vilken är den viktigaste frågan angående näringslivet i Mörbylånga?

M

1. Vi jobbar redan på det genom Heltidsresan. Viktigt att notera är att just erbjuda, långt från alla vill jobba heltid.

2. Utbyggnad av V/A som ger rent och tillgängligt färskvatten för alla, samt får bort läckande enskilda avlopp.

3. Att alla de kulturarbetare som bor i vår kommun kan stå på egna ben ekonomiskt. Sedan ser vi gärna tätt samarbete dem emellan med kommunen till exempel i det kulturhus vi Moderater vill bygga på Beijersfastigheten, Zokker eller under Ölands skördefest/Öland spirar.

4. Vi måste bli mer lyhörda och erbjuda företagarna vad de efterfrågar, samtidigt som samarbetet med organisationer som Företagarna och Svenskt Näringliv, Coompanion och Arbetsförmedlingen kan intensifieras.

C

1. Klart positiv utveckling, men vi vill understryka att möjligheten att jobba kortare tid ska också finnas om det så önskas.

2. Värna vårt vatten både på land och till sjöss!

3. För kommunens del att underhålla och förnya beståndet av mötesarenor/lokaler för kulturen och se till så att kulturen får komma till barnen i skolan, hos de äldre och där övriga medborgare så önskar.

4. Ökad kunskap och förståelse hos tjänstemän och politiker för företagarnas behov, vilken bransch de än tillhör, detta bör generera snabb återkoppling, handläggning, upplysning bra bemötande och dialog.

L

1. Det pågår en sån process i kommunen, och vi stöttar tanken. Det måste dock ske successivt och med hänsyn till både schemaläggning och ekonomi. Vi vill inte att anställda tvingas arbeta delade turer på grund av ett ogenomtänkt genomförande.

2. Att rädda Östersjön.

3. Att stärka bibliotekens verksamhet - de är navet.

4. Bättre kommunikationer (vägar och IT), både på ön men också en ny förbindelse med fastlandet på sikt.

KD

1. Den som önskar att få jobba heltid bör få göra det och den som vill jobba deltid ska få göra det.

2. Vattnet! Utbyggnad av våtmarker för att hålla kvar vattnet på ön.

3. Ingen. Kulturen kommer inte prioriteras av Kristdemokraterna under nästa mandatperiod utan denna budget kommer minska för att kunna öka satsningarna på äldre- och barnomsorgen.

4. I svenskt näringsliv sjunker vi i företagsrankingen på grund av dålig kommunikation med våra företagare. Detta måste åtgärdas direkt. Vi behöver en företagsplan som tags fram tillsammans med våra företagare!

MP

1. Vissa tjänster blir av naturliga skäl aldrig heltider, men kan kombineras till heltider. Deltider bör finnas för de som vill trappa ner.

2. Vattenfrågan.

3. Bättre, fasta lokaler för kulturskolan.

4. Bostäder och kommunikationer för anställda.

S

1. Rätten till heltid är en av våra viktigaste frågor som vi också har drivit hårt under hela mandatperioden. Vårt arbete har gett resultat och nu finns beslut på att kommunen ska erbjuda heltid senast 2020.

2. Mörbylånga kommun har en unik natur och miljö som vi måste vara rädda om. Vi måste värna om havet som omger oss och minska övergödningen genom att bland annat återställa våtmarker.

3. Kulturskolan är en hjärtefråga för oss socialdemokrater. Alla som vill ska ha möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet.

4. Att stärka servicen genom att kvalitetssäkra och förkorta kommunens handläggning av planer och bygglov, samt att utöka kommunens strategiska innehav av mark och lokaler för företag som vill etablera sig här.

V

1. Vi har länge slagit för rätten till heltid för anställda inom vår kommun.

2. Klimatfrågan är den allra viktigaste och vår kommun kan t ex satsa på lokal produktion av biogas. För att få fart på biogasproduktionen skulle kommunens fjärrvärmeverk kunna eldas med närproducerad biogas istället för med flis.

3. Kulturhus i Färjestaden och Mörbylånga och fler uttrycksformer på kulturskolan.

4. För att stödja jordbruket, bör kommunens upphandlingsarbete koncentrera sig på att hitta vägar för att säkra att inköp till storhushåll består av närproducerade och ekologiska varor.

SD

1. Detta stöder vi.

2. Förbättra Östersjön från gifter och stoppa utsläpp från reningsverk vid stora regnmängder.

3. Kulturen bör vara självfinansierad men vi kan stödja Öländsk kultur och hembygdsföreningar.

4. Utveckla varje ort så att samhörighet skapas bland företagarna samt fortsätta samarbeta med andra kommuner för att minska krångel och väntetider.

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.