Nytt försök att handla upp högstadieskola

Färjestaden Artikeln publicerades

Mörbylånga kommun har startat den nya upphandlingen av den kommunala högstadieskolan i Färjestaden.

Egentligen skulle bygget av högstadieskolan ha varit igång. Men den förra upphandlingen, där NCC fick jobbet, överklagades av Hansa bygg, och kommunen valde sedan att avbryta upphandlingen.

Nu gör Mörbylånga kommun ett nytt försök att handla upp en extern byggare som både kan bygga och förvalta en 7-9-skola för 360 elever. Det nya upphandlingsunderlaget är mer detaljerat än det förra.

Tanken är sedan att kommunen ska hyra skolan genom ett hyreskontrakt som ska gälla i 20 år.

Under tiden överklagandeprocessen har pågått, har kommunen fortsatt med detaljprojektering. Bygglov för skolan är också klart. Förhoppningen är att skolan ska stå klar höstterminen 2020.

I skolan ska det också inrymmas musikskola och fritidsgård.