Nej till sänkt fart genom Albrunna

Albrunna Artikeln publicerades

Länsstyrelsen avslår ansökan från ett byalag som vill ha det mer trafiksäkert i byn. De ville ha sänkt hastighet med 20 kilometer i timmen.

20 kilometer i timmen mindre än de nuvarande 70, det vill byalaget i Albrunna att trafikanterna kör i. Länsstyrelsen i Kalmar län har lämnat avslag på ansökan från byalaget.

Mörbylånga kommun har yttrat sig och skriver att de anser att 60 kilometer i timmen är bättre än 50.

Trafikverket Region syd föreslog avslag på begäran eftersom de anser att vägen genom Albrunna är en typisk landsbygdsväg och länsstyrelsen har redan sänkt till nuvarande 70 från 80.

    Länsstyrelsens bedömning är att det på den aktuella vägsträckan finns en gräns på 80 kilometer i timmen. En sänkning till 70 har gjorts i Albrunna. Siktförhållandena utmed sträckan är god skriver länsstyrelsen och beslutar att det inte finns anledning att sänka hastighetsgränsen.