Mörbylånga får bidrag för jämlikhet

Mörbylånga Artikeln publicerades

Regeringen har infört ett nytt statsbidrag på 500 miljoner kronor för ökad jämlikhet i grundskolan. Bidraget är framtaget med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund och beräknas bland annat efter elevernas tid i Sverige och föräldrarnas utbildningsnivå.

Mörbylånga får 809 517 kronor, som ska gå till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.