Kräver sänkt hastighet

Albrunna Artikeln publicerades

Albrunna byalag vill ha sänkt hastighet på väg 136 genom Albrunna. Från 70 kilometer / timmen till 50.

Byalaget menar att det passerar många tyngre fordon genom Albrunna och att dessa fordon ibland även kör i en högre hastighet än den som är tillåten. Det bor dessutom barn i byn som reser med bussen till och från skolan och för att ta sig till hållplatsen måste barnen passera landsvägen. Byalaget menar att dessa argument bör utgöra tillräckliga skäl för att Länsstyrelsen ska besluta om en hastighetssänkning, innan en allvarlig olycka inträffar.