Klargörande om filmning

Öland Artikeln publicerades

Ledamöter som känner obehag eller rädsla för filmning på ett offentligt möte i kommunfullmäktige är inte tillräcklig grund för att avhysa personen med polishandräckning.

Det hävdar Nils Funcke, känd journalist som under 20 års tid jobbat mycket med tryck- och yttranderättsliga frågor i landet.
– Lagen om anskaffarfrihet gör det möjligt att filma för att samla in information på ett möte i kommunfullmäktige. Men personen får inte göra vad som helst och inte störa ordningen. Då finns rätt att avvisa vederbörande. Det blir sedan en rättslig prövning om personen varit störande eller inte. Om ledamöter känner obehag så är det inte tillräcklig grund för att inte få filma. Det måste i så fall hanteras i särskild ordning. Det går heller inte att utgå ifrån att någon exempelvis senare hanterar filmmaterialet på annat sätt, säger Nils Funcke.