Inga skolkare i Borgholm

Borgholm Artikeln publicerades

CSN har presenterat siffror för antalet elever på gymnasiet som har fått studiebidraget indraget på grund av skolk det senaste läsåret. Av de totalt 54 eleverna med studiehjälp på Ölands gymnasium i Borgholm var det ingen som fick indragen studiehjälp det gångna läsåret 2016/2017. Det är en förbättring jämfört med läsåret 2015/2016 då en av eleverna fick det. Att ingen elev fick studiehjälpen indragen är Borgholm ensamma om i hela Kalmar län, men då har man också ett betydligt mindre elevantal än de andra kommunerna.