Guldfågeln är beroende av rent vatten

Mörbylånga Artikeln publicerades
Foto:Mats Holmertz

Guldfågeln använder mer än var fjärde liter vatten som Mörbylånga kommun säljer.

Utan rent vatten kan företaget inte klara produktionen.

Guldfågeln är med en omsättning på drygt 1,3 miljarder och över 500 anställda Ölands största privata arbetsgivare. Nyligen beslutade företaget, som ägs av Blentagruppen, med säte i Skåne att bygga ut. Guldfågeln har sitt huvudkontor och störst andel av sin produktion i Mörbylånga. Produktion finns även i Falkenberg. Man valde att satsa i Mörbylånga.

– Orsakerna är flera. Vi har stor kompetens bland medarbetarna, är väl inarbetade hos näringen och har genom åren haft bra och konstruktivt stöd från såväl kommun som länsstyrelse, säger Guldfågelns vd Martin Lindström.

För ett antal år sedan beslutade politikerna i Mörbylånga att lägga 48 miljoner kronor på ett industrireningsverk, enbart för Guldfågelns skull. Det invigdes i februari 2014.

Tidigare hade Guldfågeln haft rejält subventionerat vatten. Den fasta avgiften var i det gamla avtalet från 2001 var 40 000 kronor per år och den rörliga brukningsavgiften var då mellan 3,53 kronor och 5,74 kronor per kubikmeter beroende på hur mycket vatten som förbrukades.

Då det nya industrireningsverket togs i bruk gjordes vattentaxan om (se faktaruta intill).

Beslutet att satsa på utbyggnad i Mörbylånga togs innan larmen om vattenbrist kom. I med att Guldfågeln nu ansökt om att få utöka produktionen, innebär det att man också behöver använda mer vatten.

I dag har Guldfågeln tillstånd att använda 330 000 kubikmeter vatten (Under 2015 användes ungefär 260 000 kubikmeter). I den nya miljöansökan talas det om upp till 450 000 kubikmeter per år.

– Vi är helt beroende av livsmedelsklassat vatten genom hela processen för att kunna omställa kyckling till livsmedel. Det används från att djurets fjäderdräkt ska bort till att framställa produkter i olika steg och till rengöring, säger Martin Lindström.

Länsstyrelsen har – med hänvisning till vattenbristen på Öland – krävt av Guldfågeln att de tydligare redovisar hur de har tänkt få fram det här vattnet.

För några veckor sedan sa Mörbylångas kommunalråd Henrik Yngvesson att en ledning över sundet, från Vassmolösa till Mörbylånga är en möjlig lösning. Men nu ser det ut att vara ett avsaltningsverk som man i stället ska satsa på.

Det avsaltningsverket man funderar över skulle kunna producera ungefär så mycket vatten som Guldfågeln behöver.

Mörbylångas tekniske chef Niclas Beermann säger att det läge man nu är i innebär att man måste förhandla om vattentaxan.

– Vi har pratat med Martin Lindström på Guldfågeln om det. Förmodligen kommer de inte att betala för investeringen i avsaltningsanläggningen, utan vi reglerar detta genom vattentaxan.

Martin Lindström betonar att Guldfågeln de senaste fem åren minskat förbrukningen med 20 procent. Han vill inte uttala sig om ökade vattenkostnader.

– Det är i dagsläget en hypotetisk fråga. Det har inte presenterats något konkret för oss än. Och man ska vara medveten om att vi är en stor arbetsgivare som både direkt och indirekt bidrar till infrastrukturen på Öland. Vi agerar också på en konkurrensutsatt marknad och måste ha konkurrenskraftiga villkor.

Fakta

Vattenavtalet

I gällande avtal mellan Mörbylånga och Guldfågeln, undertecknad 2010 står bland annat:

Kommunen åtar sig leverera 1 500 kubikmeter per dygn, totalt 287 500 kubikmeter per år.

Kommunen friskriver sig från skadestånd med anledning av driftstörningar i vattenleveransen.

Kommunen rekommenderar Guldfågeln att uppföra vattenreservoar för att undvika produktionsstörningar.

Fast årsavgift för vatten och avlopp är 1,5 miljoner kronor per år, räknat från 2010.

Brukningsavgift är:

7,59 kr upp till 144 000 kubikmeter

13,53 kr mellan 144 000 och 192 000 kubikmeter

18,65 kr mellan 192 000 och 240 000 kubikmeter

23‚50 mellan 240 000 och 287 500 kubikmeter

Samtliga avgifter indexuppräknas från 2010.

Avtalet gäller i 20 år, men kan villkorsändras senast 31 december 2016.

Vanliga villaägare med kommunalt VA betalar 3 150 i fast avgift och 29,40 per kubikmeter.

Visa mer...