Fritis kämpar mot stora barngrupper

Öland Artikeln publicerades

Stora barngrupper, för lite personal och trångt. Fritissituationen i Färjestaden är snart ohållbar.

– Det är svårt att mäkta med ibland, säger fritispedagogen Sofie Westerlund.

På Färjestadens skola finns fyra fritisavdelningar för barn i åldrarna sex till nio år. Under dagen arbetar fritispedagogerna tillsammans med lärarna i mindre barngrupper. Men efter skoltid är situationen besvärlig.
– I det huset får det vistas max 40 personer men ofta är det fler barn här och då får vi vara ute eller i andra lokaler, säger fritispedagogen Sanne Undestam och pekar på villan på andra sida skolgården.
I augusti kom hennes kollega Sofie Westerlund tillbaka från en tvåårig mammaledighet.
– Jag märker stor skillnad i antal barn, jag upplever att det är fler nu jämfört med då.
– Samtidigt som man har dragit ner lite på personalen. Det är skrämmande att inte politikerna förstår, säger Sanne Undestam.
Den nya rektorn Peter Dywik är väl medveten om problemet?–?och att det kommer att bli värre.
– Färjestaden växer otroligt mycket och politikerna måste förstå att det kommer att krävas mer resurser. Nästa år blir vi över 500 barn på skolan.
Vid Skolverkets inspektion i våras fick fritisverksamheten anmärkningarna på att barngrupperna var för stora och för blandade i åldrar.
– Man önskar att vi kunde göra mer för de äldre barnen, ha en avdelning för bara treor, säger Sanne Undestam.
Högt upp på Peter Dywiks önskelista står fritispersonal och nya lokaler till årskurs tre. Det är en kostnadsfråga. Nu arbetas budgeten fram för 2012 men utbildningsutskottet jobbar inte aktivt med fritisproblemet.
– Det vet jag inget om, att det skulle vara problem med bemanning eller trängsel, säger Sven Stensson (M), ordförande i utbildningsutskottet.
– Men jag ska snart träffa all personal i verksamheten och göra en avstämning, lovar Sven Stensson.