Så mycket får ­politikerna i arvode

Mörbylånga Artikeln publicerades
Kjell Magnusson (M) Ordförande, Inger Bergman (M) 1 vice ordförande och Margaretha Lööf Johanson (S) 2 vice ordförande i kommunfullmäktige har alla fasta arvoden. De leder fullmäktige tillsammans med kommunchefen Ann Willsund och sekreterarna Ann-Charlott Petersson och
Foto:Sofia Hedman
Kjell Magnusson (M) Ordförande, Inger Bergman (M) 1 vice ordförande och Margaretha Lööf Johanson (S) 2 vice ordförande i kommunfullmäktige har alla fasta arvoden. De leder fullmäktige tillsammans med kommunchefen Ann Willsund och sekreterarna Ann-Charlott Petersson och

Ersättningen till politiker i Mörbylånga varierar stort.

Ett tiotal har fasta arvoden.

I dag presenterar vi 20-i topplistan.

För 2017 höjde Mörbylånga kommun budgeten för sin politiska verksamhet med 600 000 kronor till drygt 14,8 miljoner kronor. I denna summa ingår bland annat arvode för samtliga politiska möten, partistöd, lokalhyror, ­annonsering, revision, ­representation och arvode till politikerna.

I Mörbylånga kommun har bara en politiker heltidsarvode. Det är kommunstyrelsens ordförande, Henrik Yngvesson (M). Kommunalrådet har ett årsarvode som ligger på 95 procent av riksdagsledamöternas arvode. Inte oväntat ligger han därmed i topp på arvodeslistan.

Oppositionen har flera gånger lagt motioner om att även ett oppositionsråd skulle heltidsarvoderas. Det har röstats ned av majoriteten. Vice ordförande i kommunstyrelsen och 2 vice ordförande har årsarvoden som ligger på 40 procent av kommunalrådet. De har också rätt att tituleras kommunalråd.

Förra året skedde ett skifte hos Socialdemokraterna då Carina Adolfsson ­Elgestam avsade sig sin plats på grund av flytt till Spanien. Den övertogs i stället av Matilda Wärenfalk. Det är huvudorsaken till att de återfinns på plats 14 respektive 6 på listan, och inte högre upp.

Totalt har de 20 politiker som fått högst arvode kvitterat ut drygt 3 250 000 kronor. I summan ingår såväl fasta arvoden som ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning.

Politiker som kan visa att de varit tvungna att ta tjänstledigt för att kunna ut­föra sitt uppdrag (delta i ett sammanträde eller liknande) kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst. I Mörbylånga är det inte många politiker som utnyttjar detta.

En orsak är förstås att många av de politiskt valda är pensionärer. På topp 20-listan har elva fyllt 65. Till det kommer att politiker som har minst 40 procent i årsarvode, alltså kommunstyrelsens ord­förande, vice och 2 vice ordförande enligt reglerna inte har rätt att ta ut ersättning för förlorad arbets­inkomst.

Den som fått högst ersättning för förlorad arbets­inkomst är miljö- och byggnadsnämndens ordförande Günter Ruchatz (M). Han är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden och arvoderas därmed med 20 procent av årsarvodet för kommunalrådet. Günter Ruchatz är polis i yrket, och kvitterade ut drygt 47 000 kronor för förlorad arbets­inkomst.

– Det är viktigt att den här möjligheten finns. ­Annars skulle inte många som inte nått pensions­åldern kunna delta i det politiska arbetet, säger Günter Ruchatz.

Övriga som tog ut ersättning för förlorad arbets­inkomst var Inger Bergman (M) och Per-Olof ­Johansson (S).

Fakta

20 i topp Mörbylånga

namn årsarvode totalt varav kilometer varav förlorad arbetsinkomst

1. Henrik Yngvesson (M), ordförande kommunstyrelsen 732519 kr, 9625 kr, 0 kr

2. Eva Folkesdotter Paradis (M) Ordförande, Vård och omsorgsutskottet, ordf folkhälsorådet, överförmyndare 317371 kr, 4804 kr, 0 kr

3. Anna-Kajsa Arnesson (C), vice ordförande. kommunstyrelsen, 309735 kr, 11408,6 kr , 0 kr

4. Günter Ruchatz (M) ordförande miljö- byggnadsnämnd, 258082 kr, 6125 kr, 47377 kr

5. Kjell Magnusson (C) ordförande kommunfullmäktige, 250850 kr, 5617 kr, 0 kr

6. Matilda Wärenfalk (S) 2 vice ordförande kommunstyrelsen, 230582 kr, 10402 kr, 0 kr

7. Inger Bergman (M) 1 vice ordförande kommunfullmäktige, 164320 kr, 1804 kr, 19296 kr

8. Monika Löfvin Rosén (C) 163801 kr, 2868 kr, 29785 kr

9. Agneta Stjärnlöf (M), ordförande barn- ungdomsutskottet, barnpanelen, 154546 kr, 4321 kr, 0 kr

10. Margaretha Lööf- Johanson (S), 2 vice ordförande kommunfullmäktige 130454 kr, 0 kr , 0 kr

11. Gunilla Karlsson (C), ordf pensionärsrådet, 126339 kr, 14471,35 kr, 0 kr

12. Per-Olof Johansson (S) 2 vice ordförande miljö- byggnadsnämnd 125788 kr, 4391 kr, 1184 kr

13. Anne Wilks (MP), vice ordf miljö- byggnadsnämnd 122400 kr, 2569 kr, 0 kr

14. Carina Adolfsson Elgestam (S) 2 vice ordförande kommunstyrelsen (avgick april 2016) 102361 kr, 4202 kr, 0 kr

15. Kent Ingvarsson (M), ordförande fullmäktigeberedning södra Öland. 69979 kr, 2931, kr 0 kr

16. Eddy Johnsson (S) ordförand revisorerna, 65061 kr, 0 kr, 0 kr

17. Elisabeth Cima Kvarneke (V), ordförande, tillgänglighetsrådet, 48432 kr, 1859 kr, 0 kr

18. Henrik Alvarmo (C), revisor 35 602, 0 kr, 0 kr

19. Berit Petersson (S), revisor 32320, 116 kr, 0 kr

20. Jan Rydström (S), revisor 31137, 1038 kr, 0 kr

Visa mer...

Fakta

Årsarvode

Årsarvode betalas ut till ordförande, vice ordförande och 2 vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden, helägda kommunala bolag

Årsarvode betalas också ut till ordförande i kommunstyrelsens utskott, ordförande i kommunrevisionen, ordförande i kommunstyrelsens råd/referensorgan och överförmyndare.

Årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande (kommunalrådet) är 95 procent av riksdagsledamöternas arvodesnivå. För 2017 är det 727 320 kronor.

Övriga arvoden beräknas utifrån arvodet för kommunstyrelsens ordförande.

1 och 2 vice ordförande i kommunstyrelsen får 40 procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode, 290 928 kronor.

Ordförande i kommunfullmäktige har 30 procent av kommunstyrelsens ordförande, 213 410 kr.

Övriga årsarvoderade har mellan 2,5 och 25 procent av arvodet kommunstyrelsens ordförande.

Politiker som har minst 40 procent i årsarvode har inte rätt att ta ut arvode för förlorad arbetsinkomst eller mötesarvode. Däremot får de ta ut arvode för kommunfullmäktigesammanträden.

Visa mer...

Fakta

Mötesarvode

Mötesarvode betalas till de som inte har årsarvode på minst 40 procent.

Mötesarvoden räknas årligan om i förhållande till riksadagsledamöternas arvodesnivå.

för 2017 ligger nivån på:

Grundarvode och justeringsarvode 0-1 timme: 458 kr

Halvdagsarvode max 4 timmar 946 kronor

Heldagsarvode, max 8 timmar, 946 kr

Maximalt heldagsarvode, över 8 timmar: 1572 kr

Den som kan styrka förlorad arbetsinkomst kan få maximalt 230 kronor per timme, högst 1 840 kronor per dag. Förlorad arbetsinkomst som inte kan styrkas baseras på sjukpenninggrundande inkomst.

Ersättning kan också betalas för resekostnader och barntillsyn.

Visa mer...