Cykelförbud på Ölandsbron får stöd

Öland Artikeln publicerades

En cykelbuss som kostar att åka med är en nackdel för cyklister. Men cykelförbudet har ingen negativ påverkan på den regionala utvecklingen.

Det är ett par av slutsatserna i länsstyrelsens nya konsekvensutredning kring cykelförbud på Ölandsbron.
Cykelförbudet på Ölandsbron överklagades av en privatperson och upphävdes av Transportstyrelsen för att länsstyrelsens konsekvensutredning av gång- och cykelförbudet var bristfällig.
Nu har länsstyrelsen gjort förslag till en ny konsekvensutredning inför ett nytt förbudsbeslut. I den nya utredningen konstaterar man att ett cykelförbud är nödvändigt för cyklisternas säkerhet. Ska man kunna cykla på bron, krävs sänkt hastighet för bilarna, vilket skulle innebära ökad köbildning.
En cykelbuss året runt planeras och kan ta cyklister över bron. Den blir inte gratis, vilket är sämre för cyklisterna jämfört med Vägverkets gratisbuss på sommaren. Men enligt utredningen skulle samhället tjäna på ett nytt cykelförbud. Detta är ett sätt att värna om oskyddade trafikanter och man sparar helt enkelt pengar på uteblivna kostnader för vård.
Högre hastighet på bron innebär dessutom snabbare transporter, visserligen med ökade koldioxidutsläpp som följd, men förbudet skulle vara en fördel för samhället i stort.