Bönderna kan få rätt om stenmurar

Öland Artikeln publicerades

Bönderna på Öland river stenmurar. Nu kan domstolen ge dem rätt. ”Jag tänker inte fira förrän jag har det på papper”, säger en anklagad bonde.

Skyttegravskriget mellan läns­styrelsen i Kalmar län och lantbrukarna på Öland har pågått i minst 25 år.
Nu tänker Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm avgöra fajten.
– Detta har sköts bedrövligt, säger en lantbrukare.
Han hotas av ett stort vite för att ha flyttat något som han själv kallar för en ”sträng av sten”. Länsstyrelsen menar att han flyttat en ”mur”. Lantbrukaren vill inte ställa upp med namn och bild så länge en slutgiltig dom saknas.
Att ditt ärende fått prövningstillstånd i högsta instans, hur ser du på det?
– Det trodde jag hela tiden. Jag har inte gjort något fel. Men jag tänker inte fira förrän det finns på papper, säger han.
Du kallar det för en ”sträng” - men du skulle vilja ta bort murar också?
– Ja, så att jag kan bedriva jordbruk mer effektivt.
Att Mark- och Miljööverdomstolen tar upp ärendet ses som ett tecken på att länsstyrelsen i Kalmar län kommer att få på tafsen. Länsstyrelsen ville att de två bönderna skulle böta en miljon kronor totalt för att de förstört murar.
Det var första gången länsstyrelsen hotade med vite.
– Folk anmäler att murar försvinner, vi var tvungna att agera, säger Karin Bergman på länsstyrelsen i Kalmar län.
Tommy Petersson i Lantbrukarnas riksförbund på Öland i är med i ett råd – Stenmursgruppen – som jobbar för att skyttegravs­kriget ska få ett slut.
– Vi har en bra dialog med länsstyrelsen. Jag tror vi kan lösa våra problem. Jag är optimist, säger han.