Hansa Bygg överklagar skolbygge i Färjestaden: ”Risk för försening”

Färjestaden Artikeln publicerades
Så här ser skissen för den nya högstadieskolan i Färjestaden ut.
Så här ser skissen för den nya högstadieskolan i Färjestaden ut.

Hansa Bygg överklagar tilldelningsbeslutet för den nya kommunala högstadieskolan i Färjestaden.

Bygget kan försenas flera år.

Här bakom ska 7-9-skolan byggas. Bengt Johansson, Mark och exploateringschef i Mörbylånga, skolchefen David Idermark och politikerna Agneta Stjärnlöf (M), barn- och ungdomsutskottet och Henrik Yngvesson (M) kommunalråd.
Foto: Sofia Hedman
Här bakom ska 7-9-skolan byggas. Bengt Johansson, Mark och exploateringschef i Mörbylånga, skolchefen David Idermark och politikerna Agneta Stjärnlöf (M), barn- och ungdomsutskottet och Henrik Yngvesson (M) kommunalråd.

Kommunfullmäktige i Mörbylånga beslutade att låta en extern part bygga och äga den nya högstadieskolan som ska byggas i Färjestaden. Sedan ska kommunen hyra byggnaden av den externe byggaren. Orsaken till detta är att kommunen inte har möjlighet att ta upp så stora lån som skolbygget skulle kräva.

Kommunen fick in flera anbud och tilldelningsbeslutet gick till NCC, som erbjuder en hyra på 2 095 kronor per kvadratmeter

Hansa Bygg begärde omprövning av tilldelningen, men kommunens mark- och exploateringschef Bengt Johansson meddelade i ett mejl den 29 december att kommunens beslut att låta NCC bygga stod fast.

Nu överklagar Hansa Bygg beslutet.

”Ur kommersiell synpunkt går det inte att förstå: NCC och Hansa Bygg har ju offererat samma hyra så ur kostnadsperspektiv är det likgiltigt för kommunen vem som får kontraktet”, skriver Hansa Byggs vd Mikael Åhlund.

Företaget skriver att Hansa Bygg uppfyllt kvalificeringskraven och bifogat de bilagor kommunen begärt, men att NCC inte bifogat dessa. Hur kommunen granskat anbuden begriper inte företaget.

”Nu följer en tids- och kostnadskrävande process i förvaltningsrätten”, skriver Mikael Åhlund.

Han lyfter upp sex olika brister i NCC:s anbud. Det handlar bland annat om att á prislista för storkök inte bifogats, inget avtal med det bolag som ska stå som hyresvärd, att inte tillräckligt många liknande objekt slutförts de senaste tre åren samt kvalificeringskrav för projekteringsledare och arkitekt.

– Jag har bara fått meddelande om att Hansa Bygg har lämnat in en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten, men jag vet inte vad det står i deras överklagande, säger Bengt Johansson.

– Vi har gjort en viktning av anbuden som vi anser är rätt.

Enligt kommunens viktning ska viktas hyran som 60 procent, byggkostnad 20 procent och entreprenadarvode 20 procent i utvärderingen av anbuden.

”Men visst är det risk att det blir förseningar.”

Enligt den utvärdering som Bengt Johansson gjort, har båda företagen uppfyllt kommunens skall-krav.

– Nu får vi se vad förvaltningsrätten säger om skallkraven, säger Bengt Johansson.

Kommunen lämnar över ärendet till sin advokat så snart de fått del av överklagandet.

Kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) är inte förvånad över att Hansa Bygg vill att tilldelningen till NCC överprövas.

– De brukar ju överklaga varandra i sådana här ärenden, säger Henrik Yngvesson.

Överklagandeprocessen kan betyda att 7-9-skolan försenas med flera år.

Ett aktuellt ärende är den nya brandstationen i Kalmar. Där gick tilldelningen till NCC och Hansa Bygg överklagade. Hansa Bygg vann till sist och fick bygga brandstationen, men processen försenades ungefär två år.

Hur ser du på att högstadiet kan försenas i och med detta?

– Jag har inte satt mig in i frågan än, eftersom Bengt Johansson haft det här på delegation. Men visst är det risk att det blir förseningar, säger Henrik Yngvesson

Fakta

Färjestadens högstadium

Byggs för 360 elever.

Kan stå klar tidigast hösten 2019.

Skolan hyrs av extern aktör med kontrakt som löper på 20 år.

Blir helt fri från korridorer.

Byggs för att anpassas till modern pedagogik med mycket ämnesövergripande undervisning.

Ska kompletteras med en ny sporthall intill Färjehallen som kommunen ska bygga och äga.

Visa mer...