Bensintank lossnade från bil - under färd

Stora rör Artikeln publicerades

Vid lunchtid på söndagen kom larm om ett bensinutsläpp i Stora rör. När räddningstjänsten kom till platsen visade det sig att tanken hade släppt från en bil under färd och innehållet hade läckt ut längs vägen. Ingen person ska ha skadats och det är oklart hur tanken kunde lossna. Totalt hade knappt tio liter bensin läckt ut innan räddningstjänsten fick stopp på det och kunde konstatera att den brunn som en del rann ner i ledde ut till ett dike, där bränslet kunde samlas upp. På det viset blev det inte heller någon miljöskada i samband med händelsen.