Ärendet mot Ölands djurpark läggs ner

Öland Artikeln publicerades

Ord står mot ord och bevis saknas. Diskrimineringsombudsmannen, DO, lägger ner ärendet mot Ölands djurpark.

När det gäller arbetsrätt är preskriptionstiden endast fyra månader. Det som far och son Wilk från Polen anmält som diskriminering under flera år blev ett ärende som gäller vad som hänt i maj 2011.
De ansåg sig diskriminerade eftersom de bland annat saknat skriftligt anställningsavtal, hade låg lön och fick arbeta tio timmar om dagen upp till sju dagar i veckan. Det handlade även om avsaknad av betald semester, utebliven sjuklön och att de fick skriva under handlingar in blanco utan att veta vad det stod i dem.
Fel, anser Ölands djurpark. Polackerna har fått lön enligt kollektivavtal. Av anställningsbeviset framgår arbetstid och övriga villkor och några lönekvittenser in blanco eller avskedsansökningar har de aldrig tvingats skriva på.

Lena Nilsson, utredare på DO, berättar att preskriptionstiden inom arbetslivet är kort. Det handlar om fyra månader från händelsen till att DO bestämmer sig för en utredning. Nu blev det bara vad som hänt under maj månad som utreddes av DO.
– Inom andra områden kan det vara två år och preskriptionstiden inom utbildning kan vara längre än så.

När det gäller vad som egentligen har hänt har djurparken en version medan anmälarna har en annan.
– Vi har inte funnit några bevis som styrker att diskriminering förekommit och därför avslutar vi ärendet, säger Lena Nilsson.
Marcin Wilk, en av anmälarna, har inte fått hela beslutet översatt till engelska och vill inte kommentera närmare vad DO har beslutat.
Barbro Hägg, ägare till djurparken, vill inte kommentera beslutet förrän hon har läst det och diskuterat med ledningsgruppen.