Älgdöd kan bero på vitaminbrist

Öland Artikeln publicerades

Forskarna tvistar om vad som orsakar älg­döden i Blekinge och på Öland. Till Barometern säger docent Lennart Balk att dödligheten i de båda områdena sannolikt hänger ihop.

Älgdöden har slagit till på flera platser i Sverige, bland annat på Öland, i Blekinge, Älvsborg och Södermanland. Den höga dödligheten bland älgkalvar på Öland har uppmärksammats i otaliga tidningsartiklar och i tv-programmet Mitt i naturen.
I förra veckan lanserade docent Lennart Balk vid Stockholms universitet teorin att älgdöden i Blekinge har att göra med brist på vitamin B1 – tiamin.
Att det samma skulle gälla för älgarna på Öland ställde sig älgexperten Jonas Malmsten tvekande till i en intervju med Barometern.
Han har undersökt älgkalvarna som dör på Öland och menar att den höga dödligheten är en gåta. Men docent Lennart Balk vidhåller sin teori när Barometern tar kontakt med honom.
– Det är mer sannolikt att det finns en gemensam orsak till störningar än att varje området har sina egna unika förklaring till överdödligheten hos älgarna, säger han.
Enligt honom är älgdöd på grund av tiaminbrist väldokumenterad i forskningslitteratur. Dessutom har hans forskarlag upptäckt att tiaminbrist ligger bakom fågel- och laxdöd i Blekinge.