Sverige backar om vargarna

Nyheter Artikeln publicerades

Regeringen ändrar sin vargpolitik för att slippa dras inför EU:s domstol. Men ändringen är i praktiken bara formell. Jakten på varg kommer att fortsätta, fast under annat namn.

Det innebär att det inte blir någon allmän licensjakt vintern 2011-2012, men istället utökas möjligheterna för skyddsjakt. Detta hoppas man att EU ska acceptera.

EU:s ifrågasättande av den svenska vargpolitiken har pågått sedan i fjol. Detta sedan flera miljöorganisationer anmält Sverige till EU-kommissionen i samband med vargjakten 2010.

Kommissionen anser att licensjakten inte är förenlig med EU:s regler och har påpekat att allmän jakt inte ska bedrivas på hotade arter. Dessutom är man kritisk till att Sverige satt ett tak för vargstammen på 210 individer.

  Jakten byter namn

  Nu backar alltså regeringen, av rädsla för att man annars kommer att bli dragen inför EU:s domstol.

  – Det finns risk för att det skulle bli en lång, utdragen process på flera år, säger miljöminister Andreas Carlgren.

  Genom att kalla all jakt på varg för skyddsjakt ska man slippa detta. Enligt EU:s art- och habitatdirektiv finns det möjlighet för skyddsjakt även på hotade arter om skälen är goda.

  – Den här kringgående rörelsen innebär att vi nu ligger i linje med EU:s direktiv, säger Carlgren.

  Hur skyddsjakten ska utformas ska Naturvårdsverket utreda, men tillstånd ska kunna beviljas om vargarna skapar stora "olägenheter" i ett område. Inte bara individer utan även grupper ska få jagas. Hur stor kvoten kommer att bli är dock oklart.

  – Fast den kan inte bli hur stor som helst. Arten ska fortfarande nå gynnsam bevarandestatus, säger Carlgren, som också tillägger att licensjakten ska återinföras redan 2013.

  Vargtaket slopas

  Dessutom tar regeringen tillfälligt bort taket på högst 210 vargar. Enligt riksdagsbeslutet ska taket gälla tills en bedömning av vargstammens status presenterats. En sådan presenterades i april i år och därför kan nu taket skrotas. En nytt mål för stammen ska sättas 2012.

  Reaktionerna på beslutet är skiftande. Jägareförbundet säger att man är besvikna och tycker att det hade varit bättre om frågan gått ända till domstolen. Naturskyddsföreningen är positiv men varnar för en alltför frikostig skyddsjakt.