Skatteverket köper julklappar av misstänkta skattefifflare

Nyheter

12 500 anställda på Skatteverket och Kronofogdemyndigheten får i dagarna sin julklapp. Men företaget som levererar julklapparna är misstänkt för skattebrott och försvårande av skattekontroll.
– Det är helt ohållbart, vi ska inte göra affärer med företag som är brottsmisstänkta, säger Sten Eriksson kommunikationsdirektör på Skatteverket.

Artikeln publicerades 13 december 2007.

Julklappar värda fem miljoner kronor delas i dagarna ut till samtliga anställda på de två verken. men i tisdags fick ledningen signaler om att allt inte stod rätt till: Personal på skattebrottsenheten kände igen företagsnamnet - de hade utrett företaget och lämnat in ett åtal mot företaget.
Enligt kommunikationsdirektör Sten Eriksson har alla rutiner följts när upphandlingen av julklapparna skett. Företaget har redovisat arbetsgivaravgifter, moms, har inga skulder hos Kronofogden och en kreditupplysning gjordes. Vad man däremot inte kollade var om skatteverkets egen personal utrett företaget.
Vilket de hade.
– Det kan låta märkligt, men vi känner inte att några rutiner brustit. Det ser förstås väldigt konstigt ut för gemene man att vi har affärsuppgörelse med ett företag som är misstänkt för brott. Den affärsuppgörelse som vi har med företaget har avbrutits, säger Sten Eriksson.
Hilda Frankki/SMP