Reinfeldt borde bli som Bamse

Nyheter Artikeln publicerades

Nu ställs krav på att statsminister Fredrik Reinfeldt släpper fram de mindre regeringspartierna mer.

– Ska alliansen överleva 2014 så bygger det på att alla tre övriga partierna också får bra valresultat, säger Centerledaren Maud Olofsson.

Centern tappade var sjätte väljare i riksdagsvalet. En orsak är, enligt partiets valanalysgrupp, att man i regeringen hamnat i skuggan av Moderaterna. Centerns ministrar uppmanas framöver våga ta "sunda konflikter" och inte alltid sätta regeringslojaliteten främst.

Men analysgruppens ordförande Annie Johansson uppmanar också Reinfeldt att vara mer generös mot de mindre partierna.

– Jag tycker att Bamseteoremet är bra. Är man stor ska man också vara ödmjuk, säger hon.

Johansson tycker att Reinfeldt var provocerande när han i en intervju nyligen beskrev Moderaterna som det enda regeringsparti som företräder allmänintresset.

Tänka på alliansandan

Centerledaren, näringsminister Maud Olofsson påpekar att Reinfeldt är i samma situation som den gamle centerledaren Torbjörn Fälldin var som statsminister.

– Jag tror att det nu är lika viktigt för Fredrik Reinfeldt att ha en generös attityd, säger hon.

– Moderaterna får allt större plats och det tror jag man ska tänka på från moderat sida. Hur kan man i alliansandan ge en tydlig plattform och utrymme åt parter som är mindre?

För att visa att det inte är regeringen som styr partiet föreslår valanalysgruppen att en vice partiledare utses. Till exempel finns det bland centerpartister ett missnöje med att regeringsöverenskommelsen om att tillåta ny kärnkraft inte förankrades i förväg i partiet.

Mer partiledare

Olofsson är skeptisk till en vice partiledare. Hon var på 90-talet med och avskaffade den posten för att bredda ledningen med verkställande utskott i stället.

Olofsson räknar med att kunna agera mer som partiledare framöver, eftersom hon inte längre ansvarar för de statliga bolagen i regeringen.

– Jag tror de allra flesta uppskattar det jag gör, att jag gör ett bra arbete som partiordförande, att jag gör ett bra arbete i regeringen. Men det är naturligtvis också så att man önskar att jag ska vara mer partiledare. Det har jag möjlighet att vara nu.

TT: Ställer du upp till omval på partistämman i höst?

– Det är ingen fråga än, säger Olofsson.