Rädslan för över­klagande leder till Snurrom

Ledare Artikeln publicerades
Beslutet om en ny simhall i Snurrom kan snart visa sig höra till de mer olyckliga.
Beslutet om en ny simhall i Snurrom kan snart visa sig höra till de mer olyckliga.

Beslutet om placeringen av den nya simhallen var Kalmarpolitik i kvadrat.

Det var Socialdemokraterna som åter en gång företrädde enda ­vägens politik, det var majoritetspartnern till vänster som var emot S-förslaget men inte tillräckligt för att rösta emot.

Det var en opposition som syntes förvirrad och splittrad Moderaterna har tidigare inte tagit ställning till lokalisering utan bara till driftsform, en fråga ingen annan har hakat på, och röstade till sist för majoriteten. Och Kristdemokraterna, som i kommunstyrelsen avstod från att rösta till och med om att hålla en omröstning, förordade nu båda de olika alternativen.

Den enda överraskningen var Sverigedemokraternas Thoralf Alfsson som för ovanlighetens skull inte siktade in sig på invandringen utan bidrog med högst relevanta synpunkter. Den ena är att fixeringen vid var folk bor, och kan tänkas bo i fram­tiden, leder vilse. Minst lika viktigt är var de tänkta besökarna arbetar och studerar. Från Linnéuniversitetet i hamnen är det en bra bit till Snurrom.

    Den andra är att en simhall, för att vara vettig ur ekonomiskt perspektiv, måste ha så stort antal betalande besökare som möjligt exempelvis genom ett gym. Ett gym i Snurrom ligger på färre människors väg till jobbet och längre från arbetsplatserna. Det verkar med andra ord som om Kalmars folkvalda, trots utredningar och medborgar­dialog, fattade ett beslut som snart kan visa sig höra till de mer olyckliga. Och särskilt olyckligt blir det med tanke på att en simhall har ganska lång livslängd (70 år enligt den mest entusiastiska bedömningen) och kräver en substantiell investering 360 miljoner kronor är den siffra som har nämnts.

    Intressant var dock det motiv som skymtade fram bakom alla förhoppningar om stadsutveckling och besök från kringliggande kommuner. Det är rädslan för överklaganden, för medborgarsynpunkter och ­naturärenden. En placering i Tallhagen riskerar att aktivera överklagandebenägna personer, både nu och vid senare expansion. Blotta ­hotet verkar vara tillräckligt för att kommunmajoriteten ska söka ett annat alternativ.

    Att det då blir sämre tycks majoriteten vara beredd att köpa, liksom ­stora delar av oppositionen. Överklaganderisken leder till att möjlig­heter försummas och det byggs på fel ställe. Även detta är beklämmande ­typiskt för Kalmar.