Nöje & Kultur

Museet öppnar ett schakt mot medeltiden

Nöje & Kultur Artikeln publicerades

- Vi har ingen aning om vad vi kommer att hitta, men om kulturlagren inte är extremt omrörda får vi äntligen svar på en del av alla frågor kring Kalmar medeltida stad.

Det säger museichef Maria Malmlöf. På måndagsmorgonen stod hon i snålblåsten tillsammans med arkeologerna Mats Blohmé och Eva Rajala, Kalmar läns museum och Karl-Magnus Lenntorp och Magnus Petersson från Lund, vid ett av de tre provschakten i Stadsparken. Ännu syntes inte mycket mer än en synnerligen nutida oljetank.
Ett stenkast bort låg en gång Stadsbroporten, den dåtida stadens huvudinfart från sjösidan med sina bryggor. Hela staden omgavs av en mur byggd mot landssidan under 1300-talet och mot Slottsfjärden på 1400-talet.
- Kalmar är kanske Sveriges intressantaste medeltidsstad. Under jord! Säger arkeologen Mats Blohmé. Även om vissa utgrävningar gjorts vet vi inte så mycket om Kalmar stads vagga.
Planerna på ett nytt konstmuseum i Stadsparken öppnar alltså ett schakt mot medeltiden. På måndagen togs de tre första provschakten upp. I två veckor skall arkeologerna gräva. Sedan skall fynden utvärderas och först därefter fattas beslut om en total arkeologisk utgrävning av hela det 60 kvadratmeter stora område där museet skall ligga.
- Vi hoppas naturligtvis på en utgrävning, säger Maria Malmlöf. Det skulle ge oss unika möjligheter att lära oss mer om det gamla Kalmar.

Livlig stad
Det var en livlig stad som en gång låg innanför murarna.
I centrum den stora kyrkan, en bit bort en mindre kyrka. Vid slottet låg klostret omgivet av ett stort grönområde och i änden av Öningagatan bryggorna som stack ut i Slottsfjärden.
1933 grävdes delar av Sjömuren fram. Då fann man inga tydliga spår av Stadsbroporten. Söder om Byttan hittade man emellertid en stengrund som kan ha varit det medeltida våghuset.
När Byttan byggdes 1939 gjordes ytterligare en utgrävning. Den dokumenterades av Harald Åkerlund som noterade tre husgrunder från 15- och 1600-talet och en bit av en medeltida kullerstensgata. Då hittade man också ett tak av trä och näver. Kanske resterna av en liten fiskebod, fiskarstuga eller ett varuskjul som en gång legat på en brygga.
- Vi har hittat mycket litet organiskt material vid utgrävningar
i Gamla stan, säger Mats Blohmé. Därför hoppas vi på någonting som gör att vi kan tidsbestämma Kalmar medeltida stad. Ytterligare trä eller kanske till och med något mynt.
Det är inget lätt område att gräva ut. Kulturlagren är omrörda och när Stadsparken anlades fylldes jord på.
- Vi räknar med att den första halvmetern kanske inte är så intressant, säger Maria Malmlöf.
På måndagen skalades också de översta jordlagren bort med grävskopa. Därefter kom hackor och finspadar fram.
- Vi gräver för hand för att inte missa något, säger Mats Blohmé.

Inte rätt årstid
Egentligen är det inte rätt årstid att gräva.
- Ju kallare ju svårare är det att hitta småfynden, påpekar arkeologen Eva Rajala. Därför hoppas länsmuseet också att en eventuell fortsattt utgrävning kan ske senare under våren.
- Då är det drägligare att gräva och roligare att presentera utgrävningen för intresserade kalmarbor på promenad i parken.
Från början skulle spaden satts i jorden för det nya konstmuseet den första november i år. Just nu är spadtaget framflyttat till den första mars nästa år.
- Om det endast blir en förundersökning kan vi fortfarande hålla tiden, säger fastighetschef Sune Johansson. Blir det en total utgrävning har vi svårare att hålla tiden. Å andra sidan kommer vi kanske då ifrån den just nu överhettade byggmarknaden och spar därmed pengar.
I potten för det nya konstmuseet ligger en miljon kronor för arkeologiska undersökningar. Hittills har 480 000 kronor förbrukats.

Kostnadsberäkning
- Om pengarna inte räcker får vi göra en ny kostnadsberäkning, säger Sune Johansson.
22 november kommer länsantikvarie Margit Forsström, Växjö, till Kalmar för att diskutera en vidare utgrävning. Ärendet handhas av länsstyrelsen
i Kronobergs län eftersom landshövding Sven Lindgren är jävig genom sitt ordförandeskap i Kalmar konstförenings styrelse.
Fynden och analyserna av föremålen från de tre provschakten läggs kontinuerligt ut på länsmuseets hemsida. De kommer dessutom att presenteras i december i en liten specialutställning på museet.