KSRR kräver miljoner i skadestånd

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Kollage

Fiaskot med sopsorteringen i Moskogen blir ett fall för domstol. KSRR stämmer leverantören på 21,3 miljoner kronor.

För tre år sedan tog Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR, beslut om en storsatsning på ny utrustning för sortering av sopor.

Efter upphandling tecknades kontrakt med företaget Spiraltrans AB i Dalarna.

Tanken var att på optisk väg kunna sortera brännbart material från organiskt avfall. Enligt undertecknat avtal skulle sorteringsnoggrannheten vara 95 procent och kapaciteten 21 ton per timme.

När utrustningen var på plats visade det sig att målen inte nåddes på långa vägar.

Trots ett otal möten mellan parterna har det inte gått att åtgärda problemen. Nu har KSRR definitivt tröttnat och med hjälp av advokat stämt Spiraltrans inför domstol.

Det ekonomiska kravet uppgår till totalt 21,3 miljoner kronor. Summan avser bland annat ersättning för förseningar och bristande prestanda.

Som grund för stämningen anges att leverad utrustning inte levt upp till de krav som ställdes i samband med köpet.