KLT blir förvaltning

Nyheter Artikeln publicerades

Länstrafikbolaget KLT i Kalmar län upphör 2012 att vara ett bolag och blir i stället en förvaltning inom landstinget.

I samband med förändringen görs en skatteväxling, så att landstingsskatten höjs med 41 öre och kommunerna sänker sin skatt lika mycket. Därutöver föreslås ytterligare en höjning av landstingsskatten med 25 öre för utbyggnad av kollektivtrafiken. En principöverenskommelse om förändringen togs på måndagen i landstingsstyrelsen. (TT)