Tre tjejer skadade av vaccin

Kalmar Artikeln publicerades

Över 5 000 tjejer i Kalmar län har hittills vaccinerat sig med Gardasil för att skydda sig mot livmoderhalscancer. Tre av dessa har fått besvär som inte gått över.

Det första fallet gäller en då 14-årig flicka som fick muskelryckningar som hon behandlades på sjukhus för under en dag. Läkaren där rapporterade till Läkemedelsverket att flickan vaccinerats med Gardasil. Enligt verket har hon ännu inte tillfrisknat.
Det andra fallet gäller en flicka som var 12 år gammal. Hon fick huvudvärk och en lokal reaktion där sprutan gavs, men också en sensibilitetsrubbning som inte har gett med sig.
Det tredje fallet gäller en 16-åring som har fått restless legs. Hon fick också en övergående värk och muskelkramper, enligt den allmänpraktiker som rapporterat in händelsen till Läkemedelsverket.
Från 2008 till i år hade 2 500 unga kvinnor i Kalmar vaccinerat sig mot HPV. Sedan vaccineringen började i skolorna i år har fler än 2 800 flickor mellan 12 och 18 år fått sprutorna.
Rapporter finns om åtta flickor från Kalmar län som har fått symptom som eventuellt kan bero på vaccinet mot livmoderhalscancer. Förutom de tre som fått långvariga besvär har två andra flickor vårdats på sjukhus. Det är en 16-årig som fick hjärninflammation och en 13-åring som fick intensivvårdsbehandling för sina symptom. Enligt sjukhusläkaren hade hon en allvarlig reaktion med bland annat bröstsmärtor, andnöd och illamående. Hon tillfrisknade utan men.
I hela landet finns 240 biverkningsrapporter för HPV-vaccinet men inget har framkommit som påverkat vaccineringen. Läkemedelsverket, som utreder rapporterna om biverkningar, varnar för att dra för stora slutsatser av enskilda fall. En rapporterad reaktion kan visserligen vara orsakad av vaccinet, men kan även bero på andra läkemedel som patienten tar eller på en bakomliggande sjukdom. Det kan också saknas förklaring till reaktionen.
– Det är bättre att anmäla för mycket än för lite, säger smittskyddsläkaren Claes Söderström. Även om läkaren känner att det inte är kopplat till vaccinet så ska det anmälas.
Om man själv tycker att man fått en skada av vaccinet kan man anmäla det till Läkemedelsförsäkringen som utreder om man har rätt till ekonomisk ersättning. Det kan gälla allt från övergående besvär till bestående skador. Sedan 2008 har tio personer sökt ersättning efter att de fått Gardasil. Två av dessa har fått pengar från försäkringen och två fall är under utredning.